همه چيز درباره پارچه مخمل
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ بازدید 329
چاپ این صفحه

همه چيز درباره پارچه مخمل

 


چرا مخمل آنقدر گران بود که به نماد اشرافیت رنسانس بدل شد؟ گرچه یکی از دلایل آن استفاده از ابریشم در تولید آن بود، اما بافت آنهم بسیار پیچیده بودمخمل مانند کتان یا ابریشم نیست، بلکه روش بافت آن مخمل را خاص می کنددر روزهایی که پارچه را با دستمی بافتند، این کار بسیار دشوار بود.

کرک و بافترازهای پارچه مخمل

کرک به معنای قسمت هایی از پارچه است که به دست می چسبد و به مخمل ظاهر نرم و درخشانی می دهدبافت هم به جهت قرارگیریکرک اشاره داردتمام مخمل ها یک جهتی نیستند، بلکه برخی از مخمل ها با توجه به جهت بافت نور را منعکس می کنندبه همین دلیلاست که با دست کشیدن روی مخمل و تغییر جهت آن، مخمل روشن تر یا تیره تر می شودهمین ویژگی است که به لوازمی با پارچه مخملظاهر جذاب و دیدنی می بخشد.

پارچه مخمل به عنوان روکش مبلمان

چرا پارچه مخمل برای استفاده در لوازم خانه و مبلمان محبوب است؟ به دلیل نرم بودن و ظاهر زیبازیرا هم ظاهر خوبی دارد و هم نرم وگرم استبه همین دلیل لوازم مخمل از سایر لوازم خانه یک سروگردن بالاتر هستندعمق الیاف کرک هم رنگ را به خوبی نشان می دهندو آن را برجسته تر می کنندمخمل آبی در مقایسه با پارچه های همرنگ کتان یا زبر رنگ برجسته تری دارند.

کیفیت و مقاومت

برای مقایسه دو پارچه مخمل، به تراکم الیاف و کرک (ضخامت و تراکم الیافتوجه کنیدبهتر است یک نمونه از پارچه را برداشته، لابلایپارچه را بررسی کرده و ضخامت و تراکم الیاف بافته را نگاه کنیداگر توانستید کف پارچه و ریشه الیاف را ببینید پس آن مخمل بیکیفیت استهمچنین به پشت پارچه نگاه کرده و مطمئن شوید که تراکم بالایی دارد.

سپس باید مخمل را مالش دهید. (به این صورت که چندین بار پارچه را بمالید تا مقاومت آن مشخص شود.) بسیاری از مخمل ها مقاومتبالایی داشته و به مقاومت 250،000 دست می یابند (پارچه هایی با مقاومت بالای 15،000 برای مصارف خانگی مناسب هستندبا اینحال باید گفت حتی مخمل های مقاوم نیز ممکن است آسیب دیده و پاره شوندالبته آسیب به مخمل یک ضعف محسوب نمی شود و درصورت وقوع این رخداد شوکه نشویدحتی برخی معتقدند با گذشت زمان مخمل بهتر شده و ظاهر بهتری پیدا می کند.

 

نوع پارچه

مخمل از الیاف طبیعی، سلولزی (ابریشم مصنوعی یا مودال)، الیاف مصنوعی و یا ترکیب آن ها به دست می آیدرایج ترین انواع عبارتاند از:

  • مخمل ابریشمی یکی از لوکس ترین پارچه های ممکن است که نرم بوده و آنقدر لطیف است که تصور می کنید خیس شدهاینپارچه برای لوازمی که چندان مورد استفاده قرار نمی گیرند مناسب بوده و در مقابل نور خورشید تغییر رنگ می دهد.
  • مخمل کتان ظاهر مات داشته و رنگ را برجسته تر می کندمخمل کتانی طرح خط دار مانند ایجاد می کند زیرا الیاف آن ضخامتمتفاوت دارندکرک آن از انواع دیگر مخمل کوتاه تر بوده و در معرض آسیب قرار داردمخمل کتان در برابر آب و هوای گرممحبوب بوده و در هنگام لمس حس سرما ایجاد می کند.
  • مخمل کتان به سرعت ساییده می شود، به همین دلیل معمولا آن را با الیاف های دیگر مانند پلی استر ترکیب می کنند تا مقاومتبیشتری داشته باشدظاهر مات مانند آن با ترکیب با ابریشم مصنوعی مقاومت بالایی خواهد داشت.
  • مخمل پشمی مقاوم و ماندگار بوده و از آنجایی که در حین لمس گرم است، برای فصل تابستان مناسب تر است، تا زمستان.
  • مخمل موهر از موی بز آنگورا به دست آمده و در برابر خراش و آلودگی مقاوم استبنابراین اگر آن وسیله دائم استفاده شود، اینپارچه بهترین گزینه خواهد بودمخمل موهر ضخیم بوده و درخشندگی آن از الیاف ابریشمی یا سلولزی کمتر استبه همین دلیلبه براق بودن مشهور است.
  • مخمل از سلولز، الیاف مصنوعی به دست آمده از پوست گیاهان یا درختان به دست آمده و به همین دلیل نرم است و در مقایسه باانواع دیگر طبیعی تر خواهد بود.
  • مخمل مصنوعی پلی استر باکیفیت است و در معرض ساییدگی آسیب پذیر خواهد بودگرچه این پارچه تغییر رنگ نمی دهد، امارنگ آن مانند الیاف طبیعی نیستگرچه مخمل مصنوعی از زمان اولین تولید تا به حال بهبود یافته اما کیفیت و جنس نوع طبیعیرا نداردبهترین کار این است که مخمل مصنوعی و طبیعی را با هم ترکیب کنند.
  • مخمل طرح دار یک نوع پارچه نیست، بلکه یک پارچه مخمل طرح دار است که طرح های آن می توانند طراحی های مختلف سنتیتا اشکال هندسی را شامل شوند.

پارچه کف و کرک اغلب از الیاف متفاوت ایجاد شده انددر این صورت پارچه پایه می تواند مستحکم بوده و کرک هم مخملی باشددرزمان خرید پارچه مخمل به برچسب راهنما توجه کنیدمعمولا جنس کرک را در ابتدا و جنس پارچه پایه را پس از آن نشان می دهند.

نگهداری

نگهداری از پارچه مخمل کمی مشکل استدر حالی که در مقایسه با پارچه های دیگر به توجه بیشتری نیاز دارد اما بسیاری معتقدند کهارزشش را دارد.

معمولا دارندگان حیوانات خانگی از این شکایت دارند که مخمل کرک حیوانات را به خود جذب می کندگرچه مخمل کرک را جذب می کنداما با کمی برس نرم لباس یا برس مخمل می توان این مشکل را رفع کرداگر می خواهید پارچه مخمل داشته باشید و در این باره نگرانهستید، رنگی را انتخاب کنید که با رنگ کرک حیوانات مشابه باشدنکته حائز اهمیت در این باره این است که گربه ها به راحتی چنگالخود را در پارچه ها، مانند کتان، فرو می برند اما در پارچه مخمل این امکان وجود ندارد.

در هنگام انتخاب یک وسیله با روکش مخمل به نوع مصرف آن توجه کنیداگر میزان استفاده شما زیاد است بهتر است از ابریشم یامخمل کتان 100% استفاده نکنیدبرای پارچه مبل از مخمل ترکیبی با موهر یا پلی استر استفاده کنید.

برای پیشگیری از

۲۳ مرداد ۱۳۹۹ بازدید 329
چاپ این صفحه
منوی دسترسی