۲۴ مهر ۱۳۹۹ بازدید 1127
چاپ این صفحه
اعلام ساعت کاری مجموعه خلیج فارس در روز رحلت رسول اکرم(ص)و شهادت امام حسن مجتبی (ع)و امام رضا (ع)

اعلام ساعت کاری مجموعه خلیج فارس در روز رحلت رسول اکرم(ص)و شهادت امام حسن مجتبی (ع)و امام رضا (ع)

 

حسن زیباترین اسم دو دنیاست / کرامت از سراپایش هویداست 

 اگرچه عالمی هست ریزه خوارش / ولی مظلومترین فرزند زهراست

 

ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن رحلت رسول اکرم( ص )و شهادت امام حسن مجتبی(ع) 

و امام رضا(ع )ساعت کاری بازار مبل خلیج فارس به شرح زیر میباشد:

 
روزپنجشنبه مورخ ۲۴/ ۷ /۹۹ساعت کاری ۹ الی ۱۹
روزجمعه مورخ ۲۵/ ۷ /۹۹  تعطیل
روزشنبه مورخ ۲۶/ ۷/ ۹۹  تعطیل
روز یکشنبه مورخ ۲۷/ ۷/ ۹۹ ساعت کاری ۹الی۲۱
 
 
۲۴ مهر ۱۳۹۹ بازدید 1127
چاپ این صفحه
منوی دسترسی