اعلام اسامی برندگان ششمین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس(اختتامیه)

اعلام اسامی برندگان ششمین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس(اختتامیه)

برندگان خوش شانس دوجایزه 1/000/000/000 ریالی ششمین قرعه کشی ماهانه (تیر ماه) بازارمبل خلیج فارس

                                                                                                          

نفر اول : جناب آقای مهدی عبادی از فروشگاه آرشیتال

نفر دوم : جناب آقای محمد راعی از فروشگاه بالسا

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلام اسامی برندگان پنجمین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس

اعلام اسامی برندگان پنجمین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس

برندگان خوش شانس دوجایزه 120/000/000 ریالی پنجمین قرعه کشی ماهانه (خرداد ماه) بازارمبل خلیج فارس

                                                                                                          

نفر اول : جناب آقای فرزاد رجوعی از فروشگاه هونام

نفر دوم : جناب آقای مهرداد شاهوردی از فروشگاه بالسا

 

 

 

 

 

 

اعلام اسامی برندگان چهارمین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس

اعلام اسامی برندگان چهارمین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس

برندگان خوش شانس دوجایزه 120/000/000 ریالی چهارمین قرعه کشی ماهانه (اردیبهشت ماه) بازارمبل خلیج فارس

                                                                                                          

نفر اول : سرکارخانم حدیثه دارینی از فروشگاه بالسا

نفر دوم : سرکار خانم  زینب قاسمی  از فروشگاه بالسا

 

 

اعلام اسامی برندگان دومین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس

اعلام اسامی برندگان دومین قرعه کشی ماهانه ی بازارمبل خلیج فارس

برندگان خوش شانس دوجایزه 120/000/000 ریالی دومین قرعه کشی ماهانه (بهمن ماه) بازارمبل خلیج فارس

                                                                                                          

نفر اول : سرکارخانم فهیمه ریسمان چیان از فروشگاه بالسا

نفر دوم : جناب آقای امیر پناهی فر از فروشگاه دیلان

افتتاحیه جشنواره فروش بازار مبل خلیج فارس

افتتاحیه جشنواره فروش بازار مبل خلیج فارس

 خريد شما حساب شده
جشنواره فروش بازار مبل خليج فارس از ٩٩,١٠,١٠ آغاز شد
.
 هر ماه دو جايزه ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالى 
 جایزه ویژه ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال براى دو نفر 
.
 با خريد از فروشگاه هاى بازار مبل خليج فارس برنده خوش شانس قرعه كشى ما باشيد 
.
با عضويت در باشگاه مشتريان بازار مبل خليج فارس از خدمات كارت باشگاه مشتريان بهره مند شويد و يك ميليون تومان اعتبار هديه دريافت كنيد 
 
منوی دسترسی